Walne Zebranie Członków Stowarrzyszenia

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SMW Tarka

 Zarząd SMW Tarka informuję, że 8 listopada o godzinie 9:00  w Domu Kultury w Jeleniu odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SMW Tarka.

 W przypadku braku kworum drugi termin godzina 9:15.

 Zebranie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarno epidemiologicznym