Regulamin 2024

 

REGULAMIN POŁOWU RYB STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW WĘDKARSTWA „TARKA”

NA ROK 2024

 

 1. Sezon wędkarski w danym roku kalendarzowym rozpoczyna się 1 stycznia i kończy
  31 grudnia (z wyłączeniem okresów zarybieniowych, o których zarząd poinformuje członków).
 2. Warunkiem wędkowania jest uiszczenie członkowskiej opłaty rocznej i pobranie karty rejestru połowu ryb oraz posiadanie jej przy sobie w czasie wędkowania.
 3. Zezwala się na połów ryb na dwie wędki (każda wędka uzbrojona w jeden przypon
  z jednym haczykiem).
 4. Zabrania się połowu ryb na stanowiskach sposobem: jedna wędka na jednym stawie a druga wędka na drugim stawie.
 5. Zabrania się łowienia ryb ze sprzętu pływającego. Dozwolone jest nęcenie i wywóz zestawów łódką zdalnie sterowaną.
 6. Zabrania się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich .
 7. Zabrania się zostawiania zarzuconych wędek bez opieki. Każdy wędkarz pilnuje tylko swoich wędek.
 8. Każdy wędkarz ma obowiązek posiadać i używać podbieraka. Przed wypuszczeniem ryby do  wody należy zdezynfekować zauważone rany. Zabrania się wypuszczania ryb
  przez rzucanie ich do wody z dużej wysokości oraz robienia zdjęć w pozycji stojącej.
  Do ważenia i wypinania ryb wskazana jest mata lub kołyska.
 9. Ustanawia się następujące limity ilościowe, wymiary i okresy ochronne ryb:

Limit sezonowy:

– karp, amur, szczupak, sandacz, jesiotr – łącznie 20, 25 lub 30 sztuk w zależności od wykupionej karty (10 sztuk do końca maja 10 do końca sezonu,  15 sztuk do końca  maja i 10 lub 15 od 1 czerwca do końca sezonu),  maksymalnie 2 ryby dziennie (w tym szczupak + sandacz maksymalnie 6 sztuk rocznie; 3 sztuki od 1 maja do 31 sierpnia-3 sztuki do końca sezonu  ,jesiotr 1 sztuka rocznie, węgorz 1 sztuka rocznie.)

Po wyczerpaniu limitu na szczupaka i sandacza obowiązuje zakaz łowienia na żywca i spinningowania.

Wymiary ochronne

– karp do 30 cm i powyżej 60 cm

– amur do 50cm i powyżej 90 cm

– szczupak do 55 cm i powyżej 90 cm

– sandacz  do 50 cm

– lin do 30 cm

– jaź do 25 cm

– leszcz do 25 cm

– jesiotr do 120 cm

-węgorz do70 cm

– karaś srebrzysty (japoniec) 25 cm.

Można posiadać karasia na żywca do 15 cm.

Karaś pospolity złoty całkowity zakaz zabierania.

Na stawie nr 1 obowiązuje całkowity zakaz zabierania leszcza do końca roku 2024.

– płoć, okoń, sum, wzdręga – bez wymiaru

– okresy ochronne zgodnie z przepisami PZW z wyłączeniem suma

(sum bez wymiaru, limitu i okresu ochronnego, zakaz wpuszczania ponownie  do wody)

 1. Ogranicza się połów ryb karaś, lin, leszcz, jaź 10 sztuk rocznie wpisanych do dodatkowej wkładki. 2 sztuki dziennie (lin, karaś srebrzysty, leszcz) np. 2 sztuki lin lub 1 lin+ 1 karaś itp.
 2. Złowiona druga ryba limitowana w danym dniu wpisana do rejestru głównego kończy wędkowanie.
 3. Ryby złowione przez wędkarza, z zamiarem zabrania ze sobą, mają być przechowywane
  w siatce na stanowisku wędkarskim. Zabrania się zamiany ryb wpuszczonych do siatki.
 4. Po każdym złowieniu ryby limitowanej z zamiarem zabrania, każdy wędkarz zobowiązany jest do wpisania jej do rejestru połowu przed ponownym zarzuceniem wędki i pokazanie wpisu najbliższemu wędkarzowi.
 5. Wpis do rejestru należy wpisać długopisem lub piórem o trwałym tuszu. Zakaz używania piór wymazywalnych.
 6. Na stawach Tarka obowiązuje całkowity zakaz znakowania ryb.
 7. Zabrania się nęcenia surowym ziarnem (kukurydza, groch, pszenica, itp.)
 8. Wędkowanie drapieżników metodą spławikową lub gruntową tylko na pojedynczy haczyk od 1 maja do 31 grudnia. Obowiązkiem przy połowie drapieżników wymagane jest posiadanie rozwieraka i wypinacza.
 9. Połów metodą spinningową (dopuszczona kotwica) od 1 września do 31 grudnia, na poszczególnych stawach wyznaczonych przez Zarząd.
 10. Wszystkich członków SMW obowiązuje całoroczny zakaz jazdy pojazdami mechanicznymi
  i rowerami na groblach stawów.
 11. Każdy wędkarz ma obowiązek przed rozpoczęciem wędkowania, w trakcie i po jego zakończeniu, do zachowania czystości na stanowisku wędkarskim. Zabrania się pozostawiania śmieci i palenia otwartego ognia.
 12. Prawo do kontroli wędkarzy mają członkowie Zarządu oraz dwóch wędkarzy SMW nie będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Prawo do kontroli posiadają także pojedyncze osoby posiadające pisemną  Legitymacje  Kontrolera na Rok 2024 wydaną przez Zarząd SMW Tarka (taka kontrola może być wykonywana przez jedną osobę po okazaniu legitymacji).
 13. Każdy wędkarz ma obowiązek poddania się kontroli siatki ,bagażu i samochodu.
 14. Zabrania się wędkarzom regulacji przepływu wody na stawach, naruszania stanu grobli lub stanowisk, przenoszenia ryb między stawami oraz niszczenia dóbr SMW. Za gospodarkę wodno-zarybieniową odpowiedzialny jest Gospodarz i Zarząd.
 15. Młodzież do 18 roku życia wędkuje na 2 wędki pod opieką osoby pełnoletniej. Limit roczny w zależności od wykupionej karty wynosi 10 , 13 lub 15 ryb limitowanych: (5 do końca maja,
  7 do końca maja  lub 8 do końca maja reszta do końca sezonu ).
 16. Sprawy nie ujęte powyższym regulaminem obowiązują zgodnie z regulaminem PZW.
 17. Nie przestrzeganie regulaminu SMW wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności wędkarza włącznie z wykluczeniem z SMW. Po zatrzymaniu karty rejestru połowu przez kontrolerów obowiązuje całkowity zakaz wędkowania do momentu zakończenia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z okresem odwoławczym.
 18. Za złowienie udokumentowane suma powyżej 80 cm, przysługuje darmowa karta na następny rok.
 19. Ustala się następujące godziny połowu ryb:

Jedną godzinę przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca.

 

 1. Ustala się całodobowe wędkowanie weekendowe od piątku do niedzieli – od 1 maja do 30 października (od świtu w piątek do 24:00 w niedzielę)
 2. Ustala się całodobowe wędkowanie od 31 maja do 1 września.
 3. Na czas zebrania Członków Stowarzyszenia stawy zostają zamknięte do wędkowania.
 4. Każdy wjeżdżający i wyjeżdżający z Tarki ma obowiązek zamykania szlabanu na kłódkę.
  W zaparkowanym samochodzie należy wystawić wjazdówkę w widocznym miejscu.
  OSOBA WJEŻDŻAJĄCA NA TEREN TARKI, PARKUJE I ZOSTAWIA POJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  .
 5. Zabrania się stawiania samochodów wzdłuż brzegu na stawie nr 1.
 6. Zabrania się parkowania samochodów i kładów w lesie od strony leśniczówki.
 7. Wszelkich informacji odnośnie spraw SMW udziela Zarząd.