Regulamin kar

Regulamin kar SMW Tarka 2024r.

  1. Kradzież ryb – usunięcie
  2. Zabieranie ryb niezgodnie z regulaminem- usunięcie
  3. Niepoddanie się kontroli – usunięcie
  4. Śmiecenie- 10 godzin prac na rzecz Stowarzyszenia lub 30 dni wstrzymana karta.
  5. Parkowanie w niedozwolonym miejscu, jeżdżenie po wałach – 10 godzin prac na rzecz Stowarzyszenia lub wstrzymana karty na 30 dni.
  6. Utrudnianie prac na Tarce (koszenie, nie usunięcie samochodu, wędek, itp.) – 5 godzin prac na rzecz Stowarzyszenia lub 21 dni wstrzymana karta.
  7. Nieużywanie podbieraka ,brak odkażacza, niewłaściwe obchodzenie się rybą – 5 godzin prac na rzecz Stowarzyszenia lub 21 dni wstrzymana karta.

 Wstrzymanie karty liczy się od czasu oddania zarządowi