Stawy Zamknięte Wyjaśnienie.

STAWY ZAMKNIĘTE WYJAŚNIENIE
Z powodu dużej ilości komentarzy wyjaśniamy że
stawy Tarka zostały zamknięte do wędkowania przez Nadleśnictwo Chrzanów. Stawy są na trenie lasów i obowiązuje zakaz wstępu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.
Niedostosowanie się przez SMW Tarka do tego zakazu mogło by skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

Zakaz wstępu do lasu i zakaz

W związku ze stanem epidemii od dnia 03.04.2020 do 11.04.2020 r. Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Postawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z §17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Poniżej link z informacją:
https://www.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/UE7d/content/tymczasowy-zakaz-wstepu-do-lasu

 W związku z tym rozporządzeniem stawy Tarka zamknięte są do wędkowania do 11.04 2020.

APEL URZĘDU MIEJSKIEGO DO WĘDKARZY SMW TARKA

W związku z epidemią koronawirusa zwracam się do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie swoich przygód wędkarskich i ograniczenie wizyt w miejscach popularnych dla wędkarskiej braci, gdzie występuje duże skupisko ludzi. Jednocześnie informuję, że miejsca te – choć nie muszą – to mogą być kontrolowane przez służby państwowe dbające dzisiaj o bezpieczeństwo Polaków.

Piękna pogoda i wiosna sprzyja wędkarskim wynikom, ale dzisiejsza sytuacja jest wyjątkowa. Koronawirus występuje na terenie całego kraju. Zdając sobie sprawę z Państwa zamiłowania do hobby jaką jest wędkarstwo i że kilka miesięcy czekaliście, aby ponownie móc odwiedzać łowiska, apeluję by zadbali Państwo  o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i sąsiadów. W trakcie połowów zachowajmy rozsądek i bezpieczną odległość od siebie (przynajmniej 10 metrów).

 

Z poważaniem

Zbigniew Piątek

Naczelnik Wydziału

Urząd Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 616