Skażenie Byczynki

  6 stycznia br. stwierdzono zanieczyszczenie cieku wodnego Byczynka substancjami ropopochodnymi.  Na miejscu byli  przedstawiciele Wód Polskich, Straż Pożarna oraz przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej SMW Tarka. Założono rękawy absorpcyjne, które wyłapują zanieczyszczenie. Z ustaleń prowadzonych  w dniu 7 stycznia przez Zarząd Tarki  ze  służbami Wydziału Ochrony Środowiska , Wodami Polskimi i Strażą Pożarną wynika, że prawdopodobnie zanieczyszczenia przyszły kanałem burzowym  autostrady i ominęły stawy Tarki. Na dzień dzisiejszy pozostawione są rękawy absorpcyjne i monitorujemy sytuację.