Zarybienie

Zarząd SMW Tarka informuje, że 31 marca zarybiono karpiem wszystkie stawy. Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeniowych.