Odwołane Walne Zebranie

 Zarząd SMW Tarka informuje, że ze względu na zakaz zgromadzeń Walne Zebranie które, miało się odbyć 8 listopada zostaje odwołane . Jednocześnie  

 Zarząd Stowarzyszenia informuje, że ustali nowy termin Walnego Zebrania po ustaniu obostrzeń związanych z COVID-19.