Zasady na zawodach

 Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19,  każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać szczególnej ostrożności, a w szczególności zobowiązany jest nie przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach zachowywać odległość co najmniej 2 metry od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać maseczkę lub inne okrycie ust i nosa w sytuacji, gdy nie będzie można zachować 2-metrowej odległości od innych. Każdy z uczestników jest zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń . Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.