Ogłoszenie

Zarząd SMW Tarka informuje, że od 20 kwietnia  zostaje zniesiony zakaz wstępu do lasu.

 Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem pandemii (w tym obowiązku zakrywania nosa
i ust w miejscach ogólnodostępnych ).