Kroczek

Zarząd SMW Tarka informuje, że 29.03.2022. zarybiono kroczkiem wszystkie stawy. Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeniowych.